telefon kontaktowy dla interesantów
czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 12:00-14:00

ul. Nałęczowska 62/57
00-795 Warszawa

 

Adres:

44 1020 1068 0000 1402 0334 9271

Konto do wpłat:

w każdy wtorek
w godz. 10:00-16:00

Przyjęcia interesantów

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Agnieszka Mróz

Kancelaria Komornicza
Agnieszka Mróz